(1)
Ismiati, I. HUBUNGAN PENGGUNAAN KONDOM DAN STATUS PERKAWINAN DENGAN KEJADIAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL PADA WANITA USIA PRODUKTIF. Jurnal Ilmiah Bidan 2018, 3, 17-20.